Koku ciršanas iecere Bauskas ielā 23-25

Apspriešana notiek no 05 Novembrī 2015 līdz 11 Novembrī 2015

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovāciju, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25, Daugavpilī

 

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, tika veikta Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovācija, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 kā rezultātā, lai blakus augošie koki nebojātu renovētās jumta konstrukcijas, fasāžu sienas un lietus ūdens komunikācijas, nepieciešama koku izciršana Bauskas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī.

Tuvumā no Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusiem aug četrpadsmit koki, kuru zari nelabvēlīgi ietekmē uz jumta konstrukcijām, fasādes sienām un lietus notekūdeņu komunikācijām, bojā fasādes vizuālo izskatu, kā arī koki aizsedz dabīgas gaismas piekļuvi dienesta viesnīcas telpās. Koku sakņu sistēma bojā gājēju ietvi gar ēkas fasādi un pastāv iespēja, ka minētie koki dažādu dabas apstākļu rezultātā bojās ēkas fasādes elementus, līdz ar ko plānots nocirst šādus kokus:


Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils tehnikums” nocirsto koku vietā veiks jauno koku stādīšanu.

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 05.novembra līdz 2015.gada 11.novembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

 

Bildes, piespraustās pie apspriešanas

Dokumenti, piespraustie pie apspriešanas

Apspriešanas vieta kartē