Latviski По русски   Ienāciet savā profilā, lai publicētu ierakstus, atstāt komentārus un izmantot parējās iespējas

Daugavpils pašvaldības struktūrvienību kontakti

Iestādes nosaukums Vadītājs Vietne vai e-pasts Talrunis
1 Daugavpils dome Jānis Lačplēsis

www.daugavpils.lv
info@daugavpils.lv
janis.lacplesis@daugavpils.lv

+371 654 04344 (info)
+371 654 04399 (info)
+371 654 04331 (vadīt.)
2 Pašvaldības policija Vladimirs Gudakovskis www.police.daugavpils.lv
police@daugavpils.lv
+371 654 21500 (dežūr.)
3 Komunālās saimnicības pārvalde Aivars Pudans ksp@daugavpils.lv +371 654 76315 (vadīt.)
4 Kultūras pārvalde Eleonora Kleščinska www.kultura.daugavpils.lv
eleonora.klescinska@daugavpils.lv
+371 654 76799 (vadīt.)
5 Izglītības pārvalde Marina Isupova www.izglitiba.daugavpils.lv
izglitiba@ip.daugavpils.lv
+371 654 21623 (kancel.)
+371 654 23110 (vadīt.)
6 Sociālo lietu pārvalde Benita Siliņa www.soclp.lv
vadiba@soclp.lv
+371 654 40926 (konsult.)
+371 654 40913 (vadīt.)
7 Sporta pārvalde Mihails Jenbajevs www.sportaparvalde.lv
daugavpilssports@gmail.com
+371 654 24443 (vadīt.)
8 DDzKSU Jevgeņijs Oļenovs www.dzksu.lv
abon@dzksu.lv
+371 654 76100 (avarijas)
+371 654 07260 (vadīt.)
9 AS Daugavpils Satiksme Evalds Mekšs

www.satiksme.daugavpils.lv
tramvaju@dautkom.lv

+371 654 33632 (sekr.)
10 AS Daugavpils Siltumtīkli Andrejs Kuzņecovs www.dsiltumtikli.lv
dsiltumtikli@apollo.lv
+371 654 07554 (vadīt.)
11 SIA Sadzīves pakalpojumu kombināts Andrejs Jeršovs www.sadzive.lv
info@sadzive.lv
+371 654 24769 (sekr.)
12 SIA Labiekārtošana - D Sergejs Blagoveščenskis www.labiekartosana.lv
info@labiekartosana.lv
+371 654 20210 (sekr.)
+371 654 20256 (vadīt.)
13 SIA Daugvapils Ūdens Sergejs Seļickis www.daugavpils.udens.lv
kontakti@daugavpils.udens.lv
+371 654 24251 (dežūr.)
+371 654 44584 (vadīt.)
14 SIA Parkings-D Jevģēnijs Duškevičs - +371 654 20633
15 SIA Daugavpils lidosta Jānis Kudiņš - +371 654 76802
16 SIA Daugavpils autobusu parks Sergejs Mihailovs www.buspark.lv +371 654 29245 (sekr.)
17 SIA Daugavpils zobārstniecības poliklinika Vaclavs Jasvins www.zobi.daugavpils.lv
zob@apollo.lv
+371 654 25219 (vadīt.)
+371 654 25425 (reģistr.)
18 SIA Daugavpils bērnu veselības centrs Tatjana Kokina www.dbvc.lv
dbvc@inbox.lv
+371 654 22052 (vadīt.)
+371 654 22153 (reģistr.)
19 Kultūras pils Aleksandrs Rudzs www.dkp.lv
kulturas_pils@dautkom.lv
+371 654 43809 (dežūr.)
20 Marka Rotko centrs Aleksejs Burunovs www.rotkocentrs.lv
rotkocentrs@daugavpils.lv
+371 654 30234 (vadīt.)
+371 654 30273 (info.)
21 Latviešu kultūras centrs Regīna Osmane www.vienibasnams.lv
centrs@apollo.lv
+371 654 22763 (vadīt.)
+371 654 26000 (info.)
22 Poļu kultūras centrs Žanna Stankeviča www.ckp.lv
polukultura@inbox.lv
+371 654 33719 (vadīt.)
+371 654 39718 (organiz.)
23 Baltkrievu kultūras centrs Žanna Romanovska cbk@inbox.lv +371 654 24695 (vadīt.)
24 Krievu kultūras centrs Geroida Bogdanova www.russkij-dom.lv
rusdom@inbox.lv
+371 654 13237 (vadīt.)
25 Latgales zoodārzs Mihails Pupiņš www.latgaleszoo.biology.lv
eco@apollo.lv
+371 654 26789 (vadīt.)