Latviski По русски   Ienāciet savā profilā, lai publicētu ierakstus, atstāt komentārus un izmantot parējās iespējas
Laika periods
Temats
Pašreizējais statuss
Regions
Šķirošana
Iegaumēt manu izvēli

Garīgā centra izveide stadiona vietā Varšavas ielā

Apbūves zemesgabals Varšavas ielā 1b atrodas Jaunbūves mikrorajona vēsturiskajā daļā, pretim svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgās katedrāles ēkai, kas tika būvēta 20. gadsimta sākumā karaspēku vajadzībām. Apbūvei paredzētā teritorija vēsturiski ietilpa katedrāles kompleksā kā placis karaspēka izvietošanai pirms dievkalpojuma.

Koku ciršanas iecere Bauskas ielā 23-25

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovāciju, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25, Daugavpilī   Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, tika veikta Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovācija, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 kā rezultātā, lai blakus augošie koki nebojātu renovētās jumta konstrukcijas, fasāžu sienas un lietus ūdens komunikācijas,

Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī

Ieceres “Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī” mērķis ir izstrādāt ielas pārbūves projektu, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, ka arī izveidot infrastruktūru mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Ielā notiek vietējās nozīmes satiksme, kur iedzīvotāji piekļūst servisa objektiem, ofisu ēkām un rūpniecības objektiem. Lielo daļu no transporta sastāv kravas automašīnas, kas dodas uz rūpniecības uzņēmumiem.

Koksnes granulu ražotnes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana

SIA “Baltic Pellets Energy” reģistrācijas numurs: 41503068557 KOKSKAIDU GRANULU RŪPNĪCA Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr.